Generalforsamling

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningshuset, Tolstrupvej 23 B, Ringsted. Før generalforsamlingen var der spisning kl. 18.00,  hvor ca. 45 personer deltog i spisning og generalforsamling.

Der kom 2 nye ansigter i bestyrelsen.

Benny Christensen blev valgts om ny formand, da Bo Larsen ikke ønskede at genopstille.

Bent Micheelsen var tidligere udtrådt af bestyrelsen og til den ledige plads blev Henrik Jensen valgt.

Også blandt suppleanterne var der udskiftning. Bo Larsen blev valgt i stedet for Carsten Lønberg.

Som revisorsuppleant blev Lars Jensen valgt i stedet for Thomas Petersen.

Der blev uddelt diplom til Erik Jørgensen, der kunne fejre 50 års jubilæum som medlem af jagtforeningen.

Til slut modtog Bo Larsen en vingave som tak for formandsarbejdet i 4 år.

Læs: Referat af generalforsamling 2019