Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 8. februar 2024 – Kl. 19.00

Foreningshuset, Tolstrupvej 25, Ringsted. 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af 2 stemmetællere.

  3. Beretning:  

     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.

  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

  5. Fremlæggelse af budget for 2024.

  6. Fastsættelse af kontingent for kommende år.

  7. Indkomne forslag.

  8. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal.

      På valg er kasserer John Bollhorn – modtager genvalg.

  9, Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er Edvard Bremer Nielsen – modtager ikke genvalg.

      På valg er Nina Nielsen – modtager ikke genvalg.

10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

      På valg er Flemming Lund Clausen – modtager ikke genvalg.

11. Valg af 2 revisorer.

     På valg er Jørgen Olsen (lige år) – modtager genvalg.

     Lars Jensen (ulige år.)

     Valg af 2 revisorsuppleanter.

     På valg er Torsten Svendsen (lige år) – modtager genvalg.

     Martin Rømer (ulige år).

12. Eventuelt.        

 Inden generalforsamlingen er der spisning Kl. 18.00. 

Tilmelding til spisning til Nina Nielsen, tlf. 23 84 60 91 – Senest den 1. februar 2024.