Jagttegnsundervisning 2023/2024

Underviser: John L. Bollhorn, tlf. 40 46 06 65 – E-mail: john.bollhorn@outlook.dk

Skal du have jagttegn?

Skulle du have lyst til at tage jagttegn, så tilmeld dig vores jagttegnskursus. Vi håber, at kurset kan hjælpe dig til at få et jagttegn, men vær opmærksom på, at du selv skal yde en indsats, hvis det skal lykkes.

Vi starter undervisning onsdag den 1. november 2023 – kl. 19:00

Hvem kan tage jagttegn: 

 • Man kan tilmelde sig jagtprøven i det år, hvor man fylder mindst 16 år. Det er en forudsætning, at man inden prøven har deltaget i den obligatoriske del af jagttegnsundervisningen, dvs. at der er mødepligt i stort omfang.

Indhold:

 • På kurset gennemgår vi alt, der er nødvendigt for at bestå jagttegnsprøven, bl.a. forhold om brug og vedligeholdelse af naturen, vildtkendskab, vildtpleje, jagtmetoder, behandling af nedlagt vildt, jagtetiske regler mv.

 • Undervisningen foregår som udgangspunkt efter lærebog og lovsamling fra Danmarks Jægerforbund/SEGES. I kurset indgår et obligatorisk våbenkursus, som omfatter både teori og praksis. Der trænes endvidere i skydning til lerduer, i sikkerhed og i afstandsbedømmelse.

Hvor og hvornår:

 • Undervisningen foregår i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, 4100 Ringsted.

 • Hver onsdag kl. 19:00 – ca. 21:00 fra november 2023 og frem til april 2024, hvor jagtprøverne begynder.

 • I kurset er der 4 lørdage med praktik (skydning/afstandsbedømmelse). Der er mødepligt mindst 3 af disse lørdage. 

Tilmelding:

 • Tilmelding senest den 20. oktober 2023. 

 • Tilmelding indeholdende navn, adresse, tlf., e-mail og cpr.nr. gives til John Bollhorn på tlf. 40 46 06 65 – E-mail: john.bollhorn@outlook.dk

 Pris og betaling:

 • Pris for kurset er kr. 2.750,00.

 • Prisen er inklusive undervisningsmateriale samt patroner og lerduer ved de obligatoriske skydninger.

 • Hertil kommer gebyr for deltagelse i en frivillig jagtprøve (anbefales) samt ved den egentlige jagtprøve.

 • Betaling skal ske ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn: reg.nr. 9888 konto 0000272731

 • Tilmelding er først gældende når indbetaling er registreret.

Andet:

 • Yderligere information om kurset og kursusforløbet kan fås hos John Bollhorn på  tlf. 40 46 06 65