Kontingent / medlemskab

Kontingent / Medlemskab

Som medlem af Ringsted og Omegns Jagtforening bliver du også automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund.
Danmarks Jægerforbund udgiver bladet Jæger, som udkommer 9 gange om året.
Ønsker du at blive medlem eller har du ændringer til dit medlemskab, kan du kontakte Benny Christensen på telefon 20 73 35 76 eller email. bjergvej43@gmail.com
Du har også mulighed for at indmelde dig via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Hvis du vælger denne mulighed skal du oplyse Ringsted og Omegns Jagtforenings lokalnummer: 6201. Indmeldelse sker via Danmarks Jægerforbund

Medlemskategorier:

Ordinært medlem:
Medlemmer over 25 år (Med bladet Jæger)
(Fra og med det år hvor man fylder 26 år)
Pris i 2024:  Kr. 1.010,00 pr. år (heraf er kr. 170,- kontingent til jagtforeningen)

Juniormedlem:
Medlemmer mellem 0 og 15 år.
Et juniormedlem overføres automatisk som ungdomsmedlem i det år, vedkommende fylder 16 år.
Pris i 2024: Kr. 144,00 pr. år (heraf er kr. 30,- kontingent til jagtforeningen)

Ungdomsmedlem:
Medlemmer mellem 16 og 25 år (Med bladet Jæger)
Et ungdomsmedlem overføres automatisk som ordinært medlem i det år, vedkommende fylder 26 år.
Pris i 2024: Kr. 572,00 pr. år (heraf er kr. 150,- kontingent til jagtforeningen)

Seniormedlem:
Medlemmer der er født før 1949 (Med bladet Jæger)
Pris i 2024: Kr. 658,00 pr. år (heraf er kr. 150,- kontingent til jagtforeningen)

Husstandsmedlem:
Til medlemskabet skal der være et ordinært medlem eller seniormedlem med samme adresse – (Uden bladet Jæger)
Pris i 2024: kr. 592,00 pr. år (heraf er kr. 170,- kontingent til jagtforeningen)

Ekstraordinært medlem:
Medlem af mere end én jagtforening. Ordinært medlemsnummer skal oplyses – (Uden bladet Jæger)
Pris i 2024: kr. 237,00 pr. år (heraf er kr. 180,- kontingent til jagtforeningen)

Støttemedlem u/jagttegn:
Kan kun tegnes af ikke-jægere (Uden bladet jæger)
Pris i 2024: kr. 215,00 (heraf er kr. 100,- kontingent til jagtforeningen)

Du kan tegne et støtte-medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af – og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening. Medlemskabet giver ikke ret til medlemsblad.

Kursist:
Ved jagttegnskursus kan man tilmeldes som kursist.
Pris i 2024: kr. 0,00 – første år


Det er muligt at fravælge bladet Jæger. Det betyder, at du kan ønske IKKE at modtage bladet. Du vil da blive fratrukket 141 kr. årligt i dit kontingent. Det er gældende for de medlemskaber, hvor medlemmet som udgangspunkt ellers er berettiget til at modtage bladet. Send en mail til Medlemsservice, såfremt du måtte ønske dette. Skriv til medl@jaegerne.dk