Årsmøde i Jægerrådet

Årsmøde i Ringsted Jægerråd.

Torsdag den 14. februar 2018 kl. 19:00.

Hermed indkaldes til Årsmøde i Ringsted Jægerråd.
Mødet afholdes i foreningshuset, Tolstrupvej 23B, 4100 Ringsted.
Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Valg af formand.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår).
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordens punkt “indkomne forslag” fremsendes til formanden på mail-adressen henriknyjaeger@gmail.com senest den 07.02.2019.