Foreningshuset

Ringsted og Omegns Jagtforening råder over foreningshus og græsbane, beliggende på arealet bag ved den gamle Tolstrup Skole.

Tolstrupvej 25
4100 Ringsted

Foreningshuset danner bl.a. rammen om klubaftener, trofæaften, generalforsamling, møder i bestyrelse og udvalg.

Der er tradition for Sct. Hans bål – med spisning og båltaler på pladsen.

I vinterhalvåret er der forskellige aktiviteter –  bl.a. jagttegnsundervisning og jagthornsblæsning.

Arealet ved huset bliver brugt til hundetræning – banen er oplyst så der kan trænes hele året.

Husudvalg

Navn Telefon e-mail
Benny Christensen 20 73 35 76
Torben Jensen 40 15 26 46
Anni Jensen 40 10 54 04