JAGTTEGNSUNDERVISNING 2024/2025

Underviser: John L. Bollhorn, tlf. 40 46 06 65 – E-mail: john.bollhorn@outlook.dk

Skal du have jagttegn?
Skulle du have lyst til at tage jagttegn, så tilmeld dig vores jagttegnskursus. Vi håber, at kurset kan hjælpe
dig til at få et jagttegn, men vær opmærksom på, at du selv skal yde en indsats, hvis det skal lykkes.

Vi starter undervisning onsdag den 30. oktober 2024 – kl. 19.00

Hvem kan tage jagttegn:
Man kan tilmelde sig jagtprøven i det år, hvor man fylder mindst 16 år. Det er en forudsætning,
at man inden prøven har deltaget i den obligatoriske del af jagttegnsundervisningen, dvs. at der
er mødepligt i stort omfang.

Indhold:
På kurset gennemgår vi alt, der er nødvendigt for at bestå jagttegnsprøven, bl.a. forhold om brug
og vedligeholdelse af naturen, vildtkendskab, vildtpleje, jagtmetoder, behandling af nedlagt vildt,
jagtetiske regler mv.

Undervisningen foregår som udgangspunkt efter lærebog og lovsamling fra Danmarks
Jægerforbund/SEGES. I kurset indgår et obligatorisk våbenkursus, som omfatter både teori og
praksis. Der trænes desuden i skydning til lerduer, i sikkerhed og i afstandsbedømmelse.

Hvor og hvornår:
Undervisningen foregår i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, 4100 Ringsted
Hver onsdag kl. 19.00 – ca. 21.00 fra 30. oktober 2024 og frem til april 2025, hvor jagtprøverne
begynder
I kurset er der 4 lørdage i februar/marts med praktik (skydning/afstandsbedømmelse). Der er
mødepligt mindst 3 af disse lørdage.

Tilmelding:
Tilmelding senest den 16. oktober 2024

Tilmelding med navn, adresse, tlf.nr., e-mail og cpr.nr. gives til John Bollhorn på tlf. 40 46 06 65 –
E-mail: john.bollhorn@outlook.dk

Pris og betaling:
Pris for kurset er kr. 2.750,00
Prisen er inklusive obligatorisk undervisningsmateriale samt patroner og lerduer ved de
obligatoriske skydninger – men er eksklusive gebyr for at bruge Jagtprøven.dk (99 kr./12 mdr.)
Hertil kommer gebyr for deltagelse i en frivillig jagtprøve (anbefales) samt ved den egentlige
jagtprøve
Betaling skal ske ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn: reg.nr. 9888 konto 0000272731
Tilmelding er først gældende når betaling er registreret.

Andet:
Yderligere information om kurset og kursusforløbet kan fås hos John Bollhorn på tlf. 40 46 06 65.