Ringsted og Omegns Jagtforening søger nye udvalgsformænd/-kvinder

Nina og Edvard har meddelt, at de ønsker at fratræde deres bestyrelsesposter ved næste generalforsamling. Nina og Edvard har i mere end 20 år ydet en stor indsats for foreningen, herunder siddet i bestyrelsen som udvalgsformand og -kvinde. Derfor søger vi nye personer, som har interesse for at bidrage positivt i foreningsarbejdet og deltage i nedenstående udvalg mv.:

Riffeludvalg

Vi søger primært en udvalgsformand/-kvinde, der indgår som udvalgets kontakt i bestyrelsen

Husudvalg

Vi søger primært en udvalgsformand/-kvinde, der indgår som udvalgets kontakt i bestyrelsen samt yderligere medlemmer til at deltage i udvalgets arbejdsområder

Webmaster

Vi søger en it-mindet person, der bl.a. kan vedligeholde foreningens hjemmeside, udsende nyhedsmails og evt. skrive mødereferater.

Nyjægerudvalg

Vi vil gerne have dette udvalg oprettet igen med henblik på at skabe aktiviteter for de nye jægere. Derfor søger vi både en udvalgsformand/-kvinde, der indgår som udvalgets kontakt i bestyrelsen samt yderligere medlemmer til at deltage i udvalgets arbejdsområder.

Vi har valgt at foretage denne samlede søgning af nye medlemmer til bestyrelsen og udvalgene mv. forud for generalforsamlingen i 2024. På den måde håber vi at kunne skabe et glidende ”generationsskifte” i bestyrelsen og udvalgene.

Vil du høre mere om et af ovennævnte udvalg mv., så kontakt venligst formand Benny Christensen på tlf. 20733576 eller e-mail bjergvej43@gmail.com.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen