Årsmøde i Ringsted Jægerråd 2024

Indkaldelse til Årsmøde 2024  i Ringsted Jægerråd 

Årsmødet er for alle medlemmer af DJ i Ringsted Kommune, og afholdes

Torsdag den 25. januar 2024 – Kl. 19.00 

i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, Ringsted 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning: Aflæggelse af beretning om jægerrådets virke. 

  1. Valg af formand.

  2. Orientering om bestyrelsens sammensætning.

  3. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. (kun i valgår)        

  1. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmøde. 

  1. Indkomne forslag. 

  1. Eventuelt 

Forud for årsmødet er der spisning kl. 18.00.                                                 

Tilmelding til spisningen skal ske til Benny Christensen senest den 20.1.2024