Generalforsamling 2015

På generalforsamlingen den 25. februar 2015 blev der valgt ny formand, idet Preben Pedersen ikke ønskede at genopstille. Den nye formand blev Bo Larsen, som blev valgt uden modkandidater. Bo blev valgt ind i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2012, og blev eferfølgende konstitueret som næstformand. Bo er desuden aktiv i JKF  og kredsbestyrelsesmedlem i kreds 6.  Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Bent Micheelsen.

Efter generalforsamlingen blev jubilarerne hyldet og der blev taget afsked med Preben Pedersen som har været formand for Ringsted og Omegns Jagtforening siden september 2012.

På bestyrelsesmøde den 3. marts 2015 konstituerede bestyrelsen sig således: Ny næstformand er Stig Kristensen og ny formand for flugtskydningsudvalget er Bent Micheelsen.

Billeder fra dette års generalforsamling kan ses under Opslag/generalforsamling

——————————————————————————————————–