Generalforsamling 2015

Onsdag den 25. februar 2015 afholdtes jagtforeningens ordinære generalforsamling som blev ledet af FolmerSunekær.

Formanden Preben Pedersen var på valg, men ønskede ikke genvalg. Som ny formand valgtes den siddende næstformand Bo Larsen. Som ny mand i bestyrelsen valgtes Bent Micheelsen.

Preben Pedersen overrakte diplomer til årets jubilarer:

  • 50 år – Torben Andersen
  • 40 år – Jan Lystrup
  • 40 år – Stig Rasmussen
  • 40 år – Søren Lehnert
  • 40 år- Henrik Henriksen (ikke tilstede)
  • 40 år – Karsten Larsen (ikke tilstede)

Ca. 40 medlemmer deltog i årets generalforsamling