Jagt for nyjægere 2022

Ringsted og Omegns Jagtforenings traditionsrige nyjægerjagt på fasaner, duer og harer afholdes søndag den 18. december 2022 hos

Thorkil Mølgaard, Nordrup Hestehave 6, 4100 Ringsted.

Vi mødes hos Thorkil kl. 8.00 til morgenmad m.m., og ca. kl. 9.00 kører vi til den første såt. Jagten fortsætter til ca. kl. 14.00 med en indlagt pause. Efter jagten og paraden er der frokost. Thorkils konsortie sørger selv for drivere og apportører, dvs. man må ikke medbringe egen hund.

Alle, som har haft jagttegn inkl. haglskydeprøve i max 3 år, kan deltage. Husk at medbringe jagttegn og dokumentation for bestået haglskydeprøve samt patroner – stålhagl må anvendes. Der er mulighed for at købe vildt efter paraden.

Prisen for jagten og forplejningen er kun kr. 600,- pr. nyjæger fra Ringsted og Omegns Jagtforening. Nyjægere fra andre jagtforeninger er velkomne, og prisen for disse er 700 kr. pr. nyjæger. Der er plads til max 14 jægere på jagten.

Tilmelding senest den 16. oktober 2022 til John L. Bollhorn på 40 46 06 65 efter ”først til mølle”-princippet – dog har medlemmer af Ringsted og Omegns Jagtforening fortrinsret.

Betaling skal ske ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn: reg.nr. 9888 konto 272731 senest den 18. oktober 2022 og tilmelding er først gældende, når indbetaling er registreret.

Yderligere oplysninger kan fås ved John L. Bollhorn på 40 46 06 65 eller ved Benny Christensen på tlf. 20 73 35 76.