Generalforsamling 2021

Torsdag den 9. september 2021 blev der afholdt Opsat ordinær generalforsamling i foreningshuset. På grund af nedlukningen i forbindelse med Corona-pandemien,  blev generalforsamlingen udsat ikke mindre en 2 gange. Men nu lykkedes det at afholde den, og sædvanen tro havde foreningen indbudt til spisning forud for generalforsamlingen. Desværre var der ikke mange medlemmer, der havde fundet tid til at deltage. I alt var der kun 25 personer.

Under punktet Eventuelt blev 3 jubilarer hædret. Formanden Benny Christensen overrakte diplomer og nål til dem hver især.

De 3 jubilarer var Eskild Urhøj 25 års jubilæum, Torben Nordkamp 50 års jubilæum og Niels Flemming Jensen 60 års jubilæum.

Ringsted og Omegns Jagtforening ønsker et stort Tillykke!

Referat af generalforsamlingen kan ses ved at klikke på dette link Ordinær generalforsamling 2021