Generalforsamling 20.2.2020

Ved generalforsamling den 20.2.2020 deltog 45 medlemmer i spisningen og efterfølgende i generalforsamlingen.

Folmer Sunekær ledte på flotteste vis forsamlingen igennem dagsordenen.

Benny Christensen, der var blevet valgt som ny formand sidste år, aflagde bestyrelsens beretning for året der er gået siden da. Der blev ligeledes aflagt beretning for alle udvalgene af de respektive udvalgsformænd, og kassereren fremlagde årsregnskabet.

Der blev valgt 2 nye suppleanter til bestyrelsen. Alle øvrige modtog genvalg.

Under punktet Eventuelt blev jubilarerne hyldet. Der blev uddelt diplomer til 4 medlemmer med 25 års jubilæum, 3 medlemmer med 40 års jubilæum og 3 medlemmer med 50 års jubilæum.

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen af og der blev udråbet et trefoldigt leve for Ringsted og Omegns Jagtforening.

Hele referatet af generalforsamlingen kan læses HER