Skydeprøver – hagl, riffel og bue

Danmarks Jægerforbund

Jagtens prøver

For at gå på jagt skal du bestå en jagtprøve, der består af en teoretisk og praktisk del. Dernæst skal du bestå haglskydeprøven. Senere kan du så tage riffelprøven eller bueprøven. Læs om jagtens prøver her.

Uanset hvilket våben, du ønsker at gå på jagt med, skal du bestå både jagtprøven og en skydeprøve.

Uanset hvilken våbentype du ønsker at gå på jagt med, anbefaler vi, at du træner flittigt for at sikre, at dine skydefærdigheder er på et højt niveau, så du til stadighed er med til at minimere antallet af anskydninger.

Først skal du bestå jagtprøven, som består af  både en teoretisk og en praktisk del. Dernæst skal du bestå haglskydeprøven. Så kan du komme på jagt med et haglgevær. For at gå på riffeljagt eller buejagt skal du efterfølgende bestå de relevante prøver til det.

Skal du til Haglskydeprøve, Riffelprøve eller Buejagtprøve, kan du på  Danmark Jægerforbunds Hjemmeside finde mange nyttige oplysninger om de enkelte prøver.

FIND LINKS: På Ringsted og Omegns Jagtforenings hjemmeside har vi oprettet et faneblad der hedder Skydeprøver. Her kan du finde links til de 3 prøver.