Generalforsamling

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling
i Foreningshuset, Tolstrupvej 23 B, Ringsted.
Før generalforsamlingen var der spisning kl. 18.00 og ca. 40 personer deltog i spisning og generalforsamling.

Der kom 2 nye ansigter i bestyrelsen og 2 nye suppleanter til bestyrelsen. Lars Meldgaard ønskede ikke at fortsætte som kasserer. Til denne post blev John Bollhorn valgt.

Carsten Lønberg, som var formand for foreningshuset, modtog heller ikke genvalg. I stedet blev Nina Nielsen valgt.

Nya ansigter

Også suppleanterne blev udskiftet. Carsten Lønberg blev suppleant i stedet for Frank Poulsen, og Dan Mærsk Andersen blev suppleant i stedet for Stig Kristensen.

Der blev uddelt diplom til Bjarne Jørgensen, der kunne fejre 40 års jubilæum som medlem af jagtforeningen.

Læs hele referatet af generalforsamlingen 

Collage