Monthly Archives: februar 2015

Generalforsamling 2015

På generalforsamlingen den 25. februar 2015 blev der valgt ny formand, idet Preben Pedersen ikke ønskede at genopstille. Den nye formand blev Bo Larsen, som blev valgt uden modkandidater. Bo blev valgt ind i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2012, og blev eferfølgende konstitueret som næstformand. Bo er desuden aktiv i JKF  og kredsbestyrelsesmedlem i

Read More