Lej foreningshuset

Ringsted og Omegns Jagtforening råder over et  foreningshus, beliggende på arealet bag ved den gamle Tolstrup Skole, Tolstrupstrupvej 23, Ringsted.

Foreningshuset danner bl.a. rammen om klubaftener, trofæaften, hundetræning, generalforsamling og møder i bestyrelse og udvalg. I vinterhalvåret er der forskellige aktiviteter –  bl.a. jagttegnsundervisning og jagthornsblæsning.
Arealet omkring huset bliver brugt til hundetræning og til sankthans bliver der arrangeret spisning og bål på pladsen.

Det er muligt for medlemmer af Ringsted og Omegns Jagtforening at leje Foreningshuset til private arrangementer.
I huset forefindes der service til ca. 50 personer, opvaskemaskine og kaffemaskiner m.m.

Lejen for huset udgør kr. 800,00 plus depositum kr. 500,00.

Al henvendelse om leje rettes til:
Benny Christensen , tlf. 20 73 35 76

leftbannerrightmid