Markvildtlaug for 2500 ha nord for Ringsted

Informationsmøde i Hubertushuset torsdag d. 22. januar kl. 19

Igennem længere tid har der været planer om at etablere et stort sammenhængende markvildtlaug nordvest for Ringsted, der forsøges etableret på et samlet areal på ca. 2500 ha. Arealet vil i tilfælde af fuld opbakning fra alle de lokale landmænd kunne få en udstrækning på ca. 10 km x 2½ km og omfatter hele området mellem Ringsted og Haraldsted Sø. Det omfatter også arealer øst for Gyrstinge og Ørslevvester. Formålet er at støtte markvildt som agerhøns og harer og give flere naturoplevelser for lodsejere og andre naturbrugere.

Det er helt frivilligt og uforpligtende at deltage, men det vil give store fordele for naturen og vildtet oplyser initiativtageren til etableringen af lauget, Henrik Svanholm. Han har i en lang årrække lejet jagten på Lille Svenstrup Gods, der ligger midt i det store kommende forvaltningsområde og som i 2014 blev et nyt forvaltningsområde under FJD. Henrik Svanholm bemærker, at han i de senere år har konstateret en markant fremgang af harer og agerhøns efter at han har etableret vildtagre, der er målrettet til disse vildtarter. Men det øvrige vildt har også fået en håndsrækning via dette arbejde.

Informationsmødet gennemføres torsdag d. 22. januar 2015 kl. 19 hos Hubertushuset i Benløse, der i dagens anledning har ønsket at støtte initiativet og lægger lokaler til. Danmarks Jægerforbund vil være repræsenteret og der vil være flere sagkyndige naturforvaltere tilstede, som kan vejlede og give gode råd til glæde for markvildtet. Forhåbentligt vil rigtigt mange møde op i Hubertushuset og høre mere om markvildtlauget og planerne for fremtiden. Alle lodsejerne og jægere i forvaltningsområdet er velkomne, afslutter Henrik Svanholm, der samtidigt oplyser, at man også kan gøre en god handel i Hubertushuset, der holder længe åbent og sørger for kaffe/vand under mødet.

 

Foto af vildtager   Foto: Bjarne Hansen

 

kort           logo_hub