Vejledning til fællesjagter

Danmarks Jægerforbund skriver på deres hjemmeside:

Opdateret 3. november 2020

Vejledning for fællesjagter

Vi har nu både opdateret vejledninger for skydebaner og fællesjagter. Vil I være 100 pct. sikre på at overholde forsamlingsforbuddet, så hold jer til max. 10 personer. Men netop fordi lovgivningen er så uklar, mener vi stadig, at det er muligt at afholde fællesjagter med opdelte, selvstændige grupper á 10 jægere pr. gruppe.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

I den seneste uge har vi modtaget mange gode og velargumenterede spørgsmål til, hvordan jægere kan afholde fællesjagter. I ugens løb har vi været i kontakt med både myndigheder og styrelser samt i dialog med andre organisationer om tolkninger af reglerne. Sidst, men ikke mindst, har vi haft juridisk bistand til at kvalificere vores vejledning, og konklusionen er samlet i en opdateret vejledning.

Også en opdateret vejledning vedr. inden- og udendørs skydebaner ligger nu klar. Den er blevet til i samarbejde med de øvrige aktører inden for området, Dansk Firmaidræts Forbund, Skydebaneforeningen Danmark, Dansk Skytte Union og DGI Skydning.

Forsamlingsforbuddet gælder

Den skarpe læser vil se, at de opdaterede vejledninger til skydebaner er skarpere formuleret og dermed langt nemmere at forholde sig til, end vejledningen til afholdelse af fællesjagter. Dette skyldes, at det er langt mere kontrollerbart at gennemføre en coronasikker skydning end en fællesjagt, hvor der er mange ubekendte faktorer, der spiller ind.

Den helt store udfordring er, at lovgivningen er uklar og efterlader fortolkningsmuligheder.

Derfor lyder vores råd, at så længe, der er forbud mod arrangementer og forsamlinger på over 10 personer, så er fællesjagter omfattet af denne regel, og hvis du som jæger vil være helt sikker på at overholde reglerne, så er det dette forsamlingsforbud, der gælder i den kommende periode.

Selvstændige grupper á max. 10 personer

Men netop fordi lovgivningen er uklar, så mener vi stadig, at der er muligt at afholde fællesjagter, når man blot tager passende hensyn undervejs.

For at overholde forsamlingsforbuddet, så skal et jagtselskab opdeles i selvstændige grupper á max. 10 personer, og grupperne må på intet tidspunkt kunne anses for at være samme sted samtidig.

Derfor skal der holdes en passende geografisk spredning mellem grupperne. Begrebet ”Passende geografisk spredning” er ikke nærmere beskrevet i lovgivningen, men spredningen skal være så stor, at man lever op til lovens betingelse om, at man ikke befinder sig det samme sted på samme tid.

Danmarks Jægerforbund vil fortsat følge sagen tæt og melde ud på hjemmesiden, såfremt der skulle opstå behov for opdateringer af vejledningerne, mv.