TROFÆAFTEN 7.4.2016

Trofæaften slide 4

Trofæaften torsdag den 7. april 2016 kl. 19.00

Riffeludvalget afholder trofæaften i Foreningshuset på Tolstrupvej 23, Ringsted, hvor dette års foredragsholder er jagtkonsulent Fritz Heje Hansen.

Fritz Heje Hansen er jagtkonsulent og autoriseret CIC-opmåler i Danmarks Jægerforbund. Han har opmålt rigtig mange trofæer igennem årene, og ligger derved inde med en stor erfaring i trofæopmålingens kunst. Aftenens foredrag vil bl.a. handle o trofæer og trofæjagtens historie.

I løbet af aftenen skal vi kåre de bedste danske og udenlandske trofæer der er skudt i 2015.

Trofæerne deles op i 3 kategorier:

  • Danske trofæer
  • Udenlandsk buk
  • Udenlandske trofæer – øvrige

Indskrivning af trofæer starter kl. 18.30

Alle er velkomne, men vi gør opmærksom på, at det alene er medlemmer af foreningen der kan deltage i konkurrencen om årets trofæer.


Pressemeddelelse af Fritz Heje Hansen:

Sikke en basseFritz Heje Hansen 2

Mange jægere er stolte af deres trofæer, som er resultat af dygtighed, list og – nogle gange – også en smule held. Gennem alle tider har mennesket samlet på trofæer, og dette emne kan alle lokale jægere nu høre et foredrag om. Danmarks Jægerforbunds konsulent, Fritz Heje Hansen, kommer torsdag den 7. april kl. 19.00 til Ringsted og Omegns Jagtforenings klubhus i Tolstrup. Her vil han fortælle om trofæjag­tens histori­e, ligesom de lokale jægere kan få en vur­dering af deres trofæer.

Alle ved, hvad et trofæ er. En “ting”, der er hjembragt som tegn på indehaverens dygtighed til dette eller hint. I jægernes tilfælde er det oftest opsatser af råbukke eller gevirer fra hjortevildt, men trofæer kendes også inden for talrige andre områder, fortæller jagt­konsulenten.

 

Fritz Heje Hansen 3Fra ældre tid var trofæer tegn på modighed, styrke og sund­hed. Skalpe og amuletter skulle vise omverdenen, at bæreren var en person af stort format, oplyser Fritz Heje Hansen. Nutidens jagerpilo­ter bruger også trofæer, nemlig de mærkater af ned­skudte fly, de klæber på siden af deres egne jagermaski­ner. Enhver sports­mand ved også, hvad et trofæ er, idet idræt­tens verden bruger pokaler og medaljer.  Vi er alle trofæjægere på den ene eller anden måde.

I jagtens verden bruges trofæet og opmålingen af dette også til at skabe artstypiske og stærke bestande, idet alle former for skavanker neddømmes, og kun gode og typiske trofæer opnår høje pointtal og måske medalje. Danmarks Jægerforbund er blevet overdraget den officielle opmåling af trofæer her i landet af miljøministeren i 1991. Vi måler to gange om året; Forår og efterår, efter C.I.C.’s regler (en international sammenslutning af jægere, red.)