Nyjægerkursus i jagt, vildt og naturpleje -2017

 Nyjægerkursus features1a.aflyst

Det er med beklagelse at vi må meddele, at nedenstående kursus er AFLYST på grund af manglende tilmeldinger!


 

Ringsted og Omegns Jagtforening indbyder til nyjæger kursus i Jagt, vildt og naturpleje.
Formålet med kursus er at give dig som nyjæger, eller mindre erfaren jæger, et indblik i vildtopdræt, revirpleje, forskellige jagthunderacer, samt forlægning og tilberedning af vildtet.
Det vil være erfarne jægere, vildtopdrættere samt vildplejerådgivere, som vil undervise på kursusdagene. Al undervisning vil foregå i naturen, hos vildopdrætteren, på store og små revirer og terræner, så der er rig mulighed for at drage praktiske erfaringer og stille masser af spørgsmål undervejs. Og så er det er gratis at deltage.

Mandag den 29. maj 2017: Markvandring på jagtrevir.

Denne kursusdag foregår på velanlagt jagtareal, hvor vi tager rundt på de forskellige typer af revirer. Vi får en grundig gennemgang af hvordan de enkelte revirer er planlagt, så de tilgodeser de mange former for vildt.
Vi hører lidt om hvilke tanker man skal gøre sig når man planlægger sit eget jagtrevir og hvad det kræves at pasning og arbejde for at sikre de bedste betingelser.
Vi vil også høre lidt om de muligheder Danmarks Jægerforbund tilbyder i forbindelse med anlægning af revirer og revirpleje til deres medlemmer, samt mulige tilskudsordninger.

Mandag den 5. juni 2017: Andeopdræt.  

Vi besøger et andeopdræt, hvor vi ser hvordan ænderne starter som helt små ællinger og hører om hvad man skal gørepå sit revis for at sikre ænderne de bedste betingelser.
Underviseren har arbejde som skytte på et stort engelsk gods og har årtiers erfaring med opdræt og pasning af ænder til jagt. Du kan derfor se frem til en aften med masser af nyttig viden og gode jagthistorier. 

Mandag den 12. juni 2017: Fasanopdræt.

Vi besøger et fasaneri og ser hvordan æggene behandles i rugemaskinerne. Ser fasankyllingerne komme ud af ægget for første gang og hvordan de små kyllinger skal passes og plejes. Du får et nyttigt indblik i hvordan fasanerne udvikles uge for uge, inden de er klar til udsætning på reviret. Du vil også høre om hvordan fasanerne skal passes efter udsætning og gennem hele jagtsæsonen.

Lørdag den 17. juni 2017: Jagthunderacer samt forlægning og tilberedning af vildt.

Ringsted og Omegns jagtforenings hundeudvalg kommer forbi med forskellige jagthunderacer og fortæller om hvad man skal tænker over når man anskaffer sig en jagthund. Hvad forskellen er på de enkelte racer og hvilke jagtformer egner den enkelte race sig bedst til.
Du lærer at forlægge og partere råvildt, samt forskellige former for fuglevildt, som eksempelvis fasaner, krager og råger.
Du får et indblik i hvordan vildtet kan tilberedes og som afslutning på hele kurset, spiser vi en fælles middag, hvor der er rig mulighed for at snakke med andre jægere og udbygge dit jagtnetværk.
TILMELDING: Henrik Vestergaard Stage,  formand for Nyjægergruppen
sms.: 20 7 64 90 eller email: henriknyjaeger@gmail.com