Nyjægerjagten 2022

 
Efter nogle år med Corona havde Ringsted og Omegns Jagtforening igen inviteret til Nyjægerjagt. Jagten blev traditionen tro afholdt hos Thorkil Mølgaard ved Nordrup.
12 jægere, 6 hundeførere og drivere samt jagtforeningens formand mødte alle op i godt humør den 18. december til morgenmad i de fine lokaler hos Thorkil. Vejret viste sig fra den fine side selv om termometeret viste minusgrader, men solen kom frem og fulgte med jagtselskabet gennem dagens såter.
Efter formandens velkomsttale, morgenmad og lidt indledende orientering om jagtetik og sikkerheder stillede alle op til den egentlige parole. Her redegjorde Thorkil for dagens program, for de skærpede sikkerhedskrav under ”haretramp” på grund af den frosne jord og for jagtbart vildt under jagten. Herefter blev skytterne delt op i to grupper med hver sin jagtleder, og der var herefter afgang til den første såt.
Alle skytter var spændte på såtens udfordringer på flyvende vildt, og der gik ikke lang tid for de første fasaner var i luften og gav udfordringer. Den friske vind overraskede vist nok lidt, for der var adskillige fugle, der klarede ”frisag”. De fleste skytter havde skudmuligheder, og såten bød derfor også på et pænt udbytte. De følgende to såter var ligeledes på flyvende vildt, og der blev givet en smagsprøve på, hvordan de forskellige typer remisser kan blive drevet af.
Efter tredje såt blev jagtselskabet kørt til en ny lokation, hvor der blev holdt en velfortjent spise- og drikkepause før de næste udfordringer. De følgende to såter omfattede haretramp, hvor hver gruppe af skytter fungerede som hhv. drivere og forposter. Det meget klare vejr gav fordel til de hurtige harer, idet de hurtigt blev opmærksom på den forestående fare. Der blev set rigtig mange harer i såterne, men på grund af de skærpede sikkerhedskrav var der begrænsede skudmuligheder, og der blev derfor kun nedlagt en enkelt hare.
Den egentlige jagt sluttede med en fasan-såt, hvor det lykkedes at nedlægge yderligere nogle fasaner.
På vildtparaden lå der 18 fasanhaner, 12 fasanhøner og 1 hare. Thorkil takkede for god ro og orden under jagten, og gav udtryk for, at der var udvist pæn og forsvarlig skydning, hvilket lover godt for den fremtidige jagt.
Dagen sluttede med spisning af formandens gode og veltilberedte mad, der bekom alle rigtig godt efter en dejlig jagttur. Alle tog hjem med gode indtryk efter en dag med dejligt vejr, rigtig godt selskab, masser af vildt at se på og tilfredse med at have bidraget til resultatet på vildtparaden.