Naturstyrelsen bliver til to styrelser.

Hvem skal lave hvad, når Naturstyrelsen bliver til to styrelser?

Om kun fem måneder ændrer Naturstyrelsen sig dramatisk. Naturstyrelsen rykker til Randbøl, og mange af Naturstyrelsens nuværende arbejdsopgaver skal fremover løses af en helt ny styrelse med navnet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Hvordan Naturstyrelsens opgaver præcist bliver fordelt i fremtiden, fremgår af en ny hjemmeside, som bliver gjort tilgængelig i dag.

Hjemmesiden indeholder de nye styrelsers overordnede arbejdsopgaver og de enkelte ansvarsområder. Man kan også se, hvor Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fremover har sine decentrale kontorer – 8 i alt. Og man kan se Naturstyrelsens 19 enheder fordelt over hele landet. Desuden er der en tidslinje, så man kan følge med i, hvordan opdelingen forløber.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så den altid har det sidste med om opdelingen.

Læs mere:
https://ringsted-jagtforening.dk/?p=3709   eller   www.nst.dk/opdeling