Markvildlaug

Benløse / Haraldsted Markvildtlaug

Nu er tiden så kommet til at få de lokale jægere og lodsejere i lokalområdet med på ideen med at støtte op om tiltag, der kan forbedre vilkår for markvildtet, herunder særligt agerhøns og harer.

På Lille Svenstrup, gennemføres der torsdag d. 18. juni kl. 19
(samme dag som Folketingsvalget) en lille markvandring.

Mødested er ved den grusbelagte p-plads lige ved Holbækvej 112, 4100 Ringsted.

Der er ikke behov for tilmelding. Man møder blot op iført praktisk fodtøj.

Formålet er at vise, hvorledes der på lokalt niveau kan gøres meget mere for markvildtet. Der vil være mulighed for at kigge på vildtagre og drøfte hvorledes man kommer i gang med at skabe bedre betingelser for markvildtet.

FJD har netop på sit bestyrelsesmøde i maj måned i år besluttet at give vort projekt en pris og har støttet dette med en check på 5.000 kr., som skal bruges til yderligere forbedring af markvildets vilkår.

Jeg er udmærket klar over, at tidspunktet for markvandringen ikke er optimalt grundet afstemning til Folketingsvalget, men vi har for et stykke tid siden - og før valget blev udskrevet - jo besluttet at markvandringen gennemføres denne dag. Turen vil være afsluttet ved ca. 21-tiden, så man kan komme hjem og se resultater fra valget, der alligevel ikke er så spændende de første timer. Og så kan man jo bare afgive sin stemme tidligere på dagen ?

Markvildtlauget omfatter området syd for Haraldsted Sø og strækker sig mod vest i retning mod Gyrstinge og Ørslevvester incl. Ørslev Under Skoven.

Agerhøns i markkant
Benløse Haraldsted Markvildtlaug, stiftelse 22.1

Markvandring