Jagt, vildt og naturpleje – Kursus for Nyjægere

collage3

Ringsted og Omegns Jagtforening indbyder til nyjæger-kursus i

jagt, vildt og naturpleje.

Formålet med kursus er at give dig som nyjæger, eller mindre erfaren jæger, et indblik i vildtopdræt, revirpleje, forskellige jagthunderacer, samt forlægning og tilberedning af vildtet.
Der vil være erfarne jægere, vildtopdrættere samt vildplejerådgivere, som vil undervise på kursusdagene. Al undervisning vil foregå live i naturen, hos vildopdrætteren, på store og små revirer og terræner, så der er rig mulighed for at drage praktiske erfaringer og stille masser af spørgsmål undervejs.

Mandag den 30.maj 2016:     Markvandring på jagtrevir

Denne kursusdag foregår på et velanlagt jagtareal, hvor vi tager rundt på de forskellige typer af revirer. Vi får en grundig gennemgang af hvordan de enkelte revirer er planlagt, så de tilgodeser de mange former for vildt.
Vi hører lidt om hvilke tanker man skal gøre sig når man planlægger sit eget jagtrevir og hvad det kræves at pasning og arbejde for at sikre de bedste betingelser.
Vi vil også høre lidt om de muligheder Danmarks Jægerforbund tilbyder i forbindelse med anlægning af revirer og revirpleje til deres medlemmer, samt mulige tilskudsordninger

Mandag den 6. juni 2016:    Andeopdræt

Vi besøger et andeopdræt, hvor vi ser hvordan ænderne starter som helt små ællinger og hører om hvad man skal gøre for at sikre ænderne de bedste betingelser på sit revir.
Underviseren har arbejde som skytte på et stort engelsk gods og har årtiers erfaring med opdræt og pasning af ænder til jagt. Du kan derfor se frem til en aften med masser af nyttig viden og gode jagthistorier.

Mandag den 13. juni 2016:    Fasanopdræt

Vi besøger et fasaneri og ser hvordan æggene behandles i rugemaskinerne. Ser fasankyllingerne komme ud af ægget for første gang og hvordan de små kyllinger skal passes og plejes. Du får et nyttigt indblik i hvordan fasanerne udvikles uge for uge, inden de er klar til udsætning på reviret. Du vil også høre om hvordan fasanerne skal passes efter udsætning og gennem hele jagtsæsonen.

Lørdag den 18. juni 2016:     Jagthunderacer samt forlægning og tilberedning af vildt.

Ringsted og Omegns jagtforenings hundeudvalg kommer forbi med forskellige jagthunderacer og fortæller om hvad man skal tænke over når man anskaffer sig en jagthund. Hvad forskellen er på de enkelte racer og hvilke jagtformer den enkelte race egner sig bedst til.
Du lærer at forlægge og partere råvildt, samt forskellige former for fuglevildt, som eksempelvis fasaner, krager og råger.
Du får et indblik i hvordan vildtet kan tilberedes og som afslutning på hele kurset, spiser vi en fælles middag, hvor der er rig mulighed for at snakke med andre jægere og udbygge dit jagtnetværk.

TILMELDING: Henrik Vestergaard Stage, formand for Nyjægergruppen

sms.: 20764990 eller email: henriknyjaeger@gmail.com