Jægerrådsmøde

Jægerråds møde

  •  Indsender navn: Henrik Vestergaard stage
  •  Sted: tolstrupvej 23 b 4100 ringsted
  •  Start dato/tid: 30-01-2018 18:30:00
  •  Tilmeld inden: 30-01-2018 00:00:00
  •  Kontaktperson: Henrik Vestergård Andersen
  •  Jægerråd: 0000101 – Ringsted Jægerråd
  •  Kreds: Kreds 6

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Valg af formand.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.