Jægerråd Ringsted

Jægerråd Ringsted

Nyt navn til JKF Ringsted (Jagtforeningernes kommunale fællesråd) – nu Jægerråd Ringsted.

Jægerråd Ringsted er repræsentant for alle Ringsted kommunes jagtforeninger.

Jægerråd Ringsted har en plads i ‘Grønt råd‘ og skal her varetage foreningernes interesser. Grønt råd er et forum, hvor interessegrupper og kommunens administration mødes i dialog og samarbejde om benyttelse og beskyttelse af det åbne land.