Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ringsted og Omegns Jagtforening.

Torsdag den 9. september 2021 – kl. 19.00 i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, Ringsted
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning:
    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal:     
  •     På valg er Benny Christensen – modtager genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  •    På valg er Tonny Nielsen – modtager genvalg
  •    På valg er Henrik Jensen – modtager genvalg
  •    På valg er Henrik Vestergaard Stage – modtager ikke genvalg
9. Valg af  suppleant til bestyrelsen
  •    På valg er Christina Jensen – modtager  genvalg
10. Valg af  revisor og  revisor suppleant
  •       På valg er John Petersen (revisor) – modtager genvalg
  •       På valg er Lars Jensen (revisor suppleant) – modtager genvalg
11. Eventuelt.
Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært.
Tilmelding til spisningen skal ske til Nina Nielsen tlf. 23 84 60 91  – Senest den 4. september 2021 
Der er fri adgang til generalforsamlingen – dog skal du have betalt kontingent.