Generalforsamling 2020

generalforsamling-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 20. februar 2020 – kl. 19.00

i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, Ringsted

—————————————————————-

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning:
3a. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg. 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal:     
7a På valg er kasserer John Bollhorn  (modtager genvalg)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8a På valg er Edvard Bremer Nielsen   (modtager genvalg)                                                                                                                                                                         
8aPå valg er Nina Nielsen   (modtager genvalg)                                                                                                                                                                    
89. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                                                                                                                                                   
9aPå valg er Bo Larsen  (modtager ikke genvalg)                                                                                                                                                              
9aPå valg er Daniel Mærsk Andersen (modtager ikke genvalg) 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
10aPå valg er Jørgen Olsen som revisor     (modtager genvalg)                                                                                                                                                       
10aPå valg er Torsten Svendsen som revisorsuppleant   (modtager genvalg) 
11. Eventuelt
Der er fri adgang til generalforsamlingen , dog skal du have betalt kontingent
Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært. 
Tilmelding til spisningen skal ske til Nina Nielsen tlf. 23 84 60 91  – Senest den 15. februar 2020.