Generalforsamling 2017

generalforsamling-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 23. februar 2017 – kl. 19.00

i Foreningshuset, Tolstrupvej 23, Ringsted

—————————————————————-

     Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 3 stemmetællere.

 3. Beretning:  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.

 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 5. Fastsættelse af kontingent.

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af 2 suppleanter.

 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 11. Eventuelt

Der er fri adgang til generalforsamlingen , dog skal du have betalt kontingent

Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært. 

Tilmelding til spisningen skal ske til Bo Larsen, tlf. 30 24 50 20  – Senest den 15. februar 2017.