Generalforsamling 2016

generalforsamling-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 25. februar 2016 – kl. 19.00

i Foreningshuset, Tolstrupvej 23, Ringsted

—————————————————————-

     Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 3 stemmetællere.

 3. Beretning:  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.

 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 5. Fastsættelse af kontingent.

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af 2 suppleanter.

 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 11. Eventuelt

Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært. 

Tilmelding til Benny Christensen, tlf. 20 73 35 76 – Senest den 20. februar 2016.