Jagttegn

Jagttegnskursist – (fra Danmarks Jægerforbunds hjemmeside):

Inden du må gå på jagt, skal du gennemføre jagttegnsundervisningen, bestå jagtprøven og bestå en skydeprøve.

Godt på vej til at blive ny jæger

Foran dig venter nogle af livets mest intense oplevelser i pagt med naturen. Jagt bliver for nogle en livsstil og for andre en spændende fritidsinteresse, der kan udøves af alle fra 16-års alderen og langt ind i pensionsalderen.

I Danmarks Jægerforbund er vi med hele vejen og tilbyder f.eks. kurser og rådgivning, uanset hvad dine behov og interesser er.

Jagttegnsundervisning

Inden du må gå på jagt i Danmark, skal du have et jagttegn. For at få jagttegnet skal du være fyldt 16 år og bestå en jagtprøve. Når du har bestået jagtprøven, bliver du registreret i jagttegnsregisteret.

Jagtprøven

Selve jagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal du på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

I jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt under færdsel i terræn og ved skudafgivelse. I terrænet vil der være opstillet seks vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Afslutningsvis skal du vise, at du har en korrekt skydeteknik ved at afgive skud til fire lerduer.

Når du har erhvervet dit jagttegn, skal du huske altid at medbringe det på jagt.

Skydeprøver

Et er at have fået jagttegn, noget andet er at have tilstrækkelig færdighed i at håndtere dine våben. Når du har bestået jagtprøven, skal du derfor bestå en haglskydeprøve, før du får tilladelse til at gå på jagt med haglgevær. Efterfølgende kan du eventuelt vælge at gå til riffelprøve og/eller buejagtprøve. Prøverne skal bestås, før du må jage med det pågældende våben.

Du finder mere information om skydeprøverne her:

Uanset hvilken våbentype du ønsker at gå på jagt med, skal du træne flittigt for at sikre, at dine skydefærdigheder er på et højt niveau, så du til stadighed er med til at minimere antallet af anskydninger.