Bukkelotteri 2018

Bukkelotteri

Lodder kr. 100,00 pr. stk

Lodderne kan købes ved henvendelse til:

Benny Christensen                    Tlf. 20 73 35 76  (lodder nr. 1 – 20)

Henrik Vestergaard Stage        Tlf. 20 76 49 90  (lodder nr. 21 – 60)

Edvard Bremer Nielsen            Tlf. 21 91 18 87  (Lodder nr. 61 -100)

Vinderen trækkes den 16. maj 2018 kl. 11:00 ved jagtforeningens pralemorgen.

Gevinsten er inkl. kød og har en værdi af kr. 6.000,00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Praktisk vedr. bukkelotteri:

Ringsted og Omegns Jagtforening afholder lotteriet, hvor alle foreningens medlemmer kan deltage.

Lotteriet består af 100 lodder a’ 100 kr. der bliver solgt løbende på Riffelbanen og Foreningshuset.

Salget slutter 16.05.2018 kl 11:00. Trækningen foregår til Pralemorgen ved foreningshuset.

Usolgte lodder tilfalder Ringsted og Omegns Jagtforening, som deltager i lodtrækningen på disse. Såfremt foreningen vinder, afholdes der straks auktion over gevinsten.

Vinderen af bukken får straks kontakt til skytten på Giesegaard for at træffe aftale om afskydning af bukken.

Bukken kan afskydes i tiden 16.05 – 15.07.2018

Afskydning af bukken foregår ved aftale med skytten og efter hans anvisning. Er bukken ikke afskudt i ovennævnte periode, er retten til gevinsten bortfaldet uden vederlag.