Bukkelotteri 2017

Bukkelotteri

Lodder kr. 100,00 pr. stk

Lodderne kan købes ved henvendelse til:

Bo Larsen                             Tlf. 30 24 50 20

Edvard Bremer Nielsen     Tlf. 21 91 18 87

Benny Christensen             Tlf. 20 73 35 76  (Se indlæg fra Benny på forsiden)

Vinderen trækkes den 16. maj 2017 kl. 11:00 ved jagtforeningens pralemorgen.

Gevinsten er inkl. kød og har en værdi af kr. 6.000,00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Praktisk vedr. bukkelotteri:

Ringsted og Omegns Jagtforening afholder lotteriet, hvor alle foreningens medlemmer kan deltage.

Lotteriet består af 100 lodder a’ 100 kr. der bliver solgt løbende på Riffelbanen og Foreningshuset.

Salget slutter 16.05.2017 kl 11:00. Trækningen foregår til Pralemorgen ved foreningshuset.

Usolgte lodder tilfalder Ringsted og Omegns Jagtforening, som deltager i lodtrækningen på disse. Såfremt foreningen vinder, afholdes der straks auktion over gevinsten.

Vinderen af bukken får straks kontakt til skytten på Giesegaard for at træffe aftale om afskydning af bukken.

Bukken kan afskydes i tiden 16.05 – 15.07.2017

Afskydning af bukken foregår ved aftale med skytten og efter hans anvisning. Er bukken ikke afskudt i ovennævnte periode, er retten til gevinsten bortfaldet uden vederlag.