Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ringsted og Omegns Jagtforening.

Torsdag den 10. februar 2022 – kl. 19.00 i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, Ringsted

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning:
  • Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling,
  • herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
 
6. Indkomne forslag.
    Forslag om ændring af vedtægter.  Se vedhæftede fil.
 
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal:     
  • På valg er John Bollhorn– modtager genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er Edvard Bremer Nielsen– modtager genvalg
  • På valg er Nina Nielsen – modtager genvalg
9. Valg af  suppleant til bestyrelsen
  • På valg er Flemming Hansen – modtager  genvalg
10. Valg af  revisor og  revisor suppleant
  • På valg er Jørgen Olsen (revisor) – modtager genvalg
  • På valg er Torsten Svendsen (revisor suppleant) – modtager genvalg
11. Eventuelt.
 
 
Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært.
 
Tilmelding til spisningen skal ske til Nina Nielsen tlf. 23 84 60 91  – Senest den 6. februar 2022
 
Der er fri adgang til generalforsamlingen – dog skal du have betalt kontingent.