Jagttegn.

Underviser: John L. Bollhorn, tlf. 40 46 06 65 – E-mail: john.bollhorn@mail.dk


Jagttegnsundervisning 2021/2022

Skal du have jagttegn?

Skulle du have lyst til at tage jagttegn, så tilmeld dig vores jagttegnshold.

Vi starter undervisning torsdag den 2. december 2021 – kl. 19:00

Hvem kan tage jagttegn: 
 • Man kan tilmelde sig jagtprøven i det år, hvor man fylder mindst 16 år. Det er en forudsætning, at man inden prøven har deltaget i den obligatoriske del af jagttegnsundervisningen.
Indhold:
 • På kurset gennemgår vi alt, der er nødvendigt for at bestå jagttegnsprøven. Undervisning foregår efter lærebog og lovsamling fra Danmarks Jægerforbund/SEGES. Som en del af kurset er der obligatorisk våbenkursus, som både omfatter teori og praksis. Der trænes i skydning til lerduer, i sikkerhed og i afstandsbedømmelse.
Hvor og hvornår:
 • Undervisningen foregår i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, 4100 Ringsted.
 • Hver torsdag kl. 19:00 – ca. 21:00 fra december 2021 og frem til april 2022, hvor jagtprøverne begynder.
 • I kurset er der 3 lørdage med praktik (skydning/afstandsbedømmelse). Der er mødepligt mindst to af disse lørdage.
Tilmelding:
 • Tilmelding senest den 20. november 2021.
 • Tilmelding indeholdende navn, adresse, tlf., e-mail og cpr.nr. gives til John Bollhorn tlf. 40 46 06 65 – E-mail: john.bollhorn@mail.dk
Pris og betaling:
 • Pris for kurset er kr. 2.650,00.
 • Prisen er inklusive undervisningsmateriale samt patroner og lerduer ved de obligatoriske skydninger.
 • Hertil kommer gebyr for deltagelse i en frivillig jagtprøve (anbefales) samt ved den egentlige jagtprøve.
 • Betaling skal ske ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn: reg.nr. 9888 konto 272731
 • Tilmelding er først gældende når indbetaling er registreret.