Generalforsamling 2019

generalforsamling-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 7. februar 2019 – kl. 19.00

i Foreningshuset, Tolstrupvej 23, Ringsted

—————————————————————-

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning:
3a. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg. 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal:     
7a På valg er Bo Larsen – modtager ikke genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8a På valg er Tonny Nielsen – modtager genvalg                                                                                                                                                                             
8aPå valg er Bent Micheelsen – modtager ikke genvalg                                                                                                                                                                 
8aPå valg er Henrik Vestergaard Stage – modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                                                                                                                                                   
9aPå valg er Carsten Lønberg – modtager ikke genvalg                                                                                                                                                                 
9aPå valg er Daniel Mærsk Andersen – modtager genvalg
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
10aPå valg er John Petersen og Jørgen Olsen som revisorer                                                                                                                                                          
10aPå valg er Thomas Petersen og Torsten Svendsen som revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Der er fri adgang til generalforsamlingen , dog skal du have betalt kontingent
Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært. 
Tilmelding til spisningen skal ske til Nina Nielsen tlf. 23 84 60 91  – Senest den 2. februar 2019.