Generalforsamling 2018

generalforsamling-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 22. februar 2018 – kl. 19.00

i Foreningshuset, Tolstrupvej 23, Ringsted

—————————————————————-

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning: Foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter.
10.Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
11.Eventuelt
Der er fri adgang til generalforsamlingen , dog skal du have betalt kontingent
Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært. 
Tilmelding til spisningen skal ske til Bo Larsen, tlf. 30 24 50 20   – Senest den 18. februar 2018.