Årsmøde i Ringsted Jægerråd

Årsmøde i Ringsted Jægerråd

Tirsdag den 8. februar 2022  kl. 19:00

Hermed indkaldes til Årsmøde i Ringsted Jægerråd, for alle medlemmer af DJ i Ringsted Kommune
Mødet afholdes i foreningshuset, Tolstrupvej 25, 4100 Ringsted,
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
  3. Valg af formand  (Morten Friis Knudsen modtager ikke genvalg)
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt
      Jægerrådsformand, Morten Friis Knudsen