Udsætning af fuglevildt

Offentliggjort den: 28. juni 2021

Danmarks Jægerforbund skriver:

Indberet, eller mist muligheden for udsætning!

Udsætter du fjervildt, skal det indberettes til Miljøstyrelsen. Manglende indberetning af gråænder risikerer nu at få konsekvenser for den fremtidige udsætning af gråænder. Det samme kan ske for både fasaner og agerhøns.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Lene Midtgaard

Som det er fremgået af nyhedsstrømmen i forlængelse af mødet i Vildtforvaltningsrådet den 10. juni er rådet splittet i spørgsmålet om andeudsætning. DOF, DN, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet anbefaler et forbud blandt andet begrundet i den manglende indberetning af udsatte gråænder.

Skæbnetime

– Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at der vil blive fremsat ønske om en lignende undersøgelse af antallet af indberettede udsatte fasaner og agerhøns holdt op mod antal importerede og dansk producerede fasan- og agerhønsekyllinger, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

– Derfor er mit klare råd til de danske jægere, at hvis de på nogen måde vil kunne bevare muligheden for udsætning af fjervildt, så skal ALLE udsatte gråænder, fasaner og agerhøns i fremtiden indberettes til myndighederne efter gældende regler!

Manglende troværdighed

– Sagt på jysk, er det godt nok træls, at en mangeårig dansk jagttradition med udsætning af gråænder nu risikerer at komme i fare, fordi jægerne ikke respekterer den aftale, der er indgået ved sidste udsætningsforlig om at registrere deres udsatte fugle. En registrering, der er altafgørende for fremtidig udsætning. Det har simpelthen givet modstanderne af udsætning en kærkommen anledning til at rejse tvivl om jægernes troværdighed. Det kan få vidtrækkende konsekvenser for ikke alene fremtidens udsætning af gråænder, men således også fasaner og agerhøns, fastslår Claus Lind Christensen.

– Jægerne har ikke leveret de nødvendige data, og dermed har vi mistet helt grundlæggende oplysninger at vurdere udsætningen ud fra. En del af jægernes troværdighed er ganske enkelt at levere valide data, uanset om det er indberetning af fjervildt, vildtudbyttestatistikken, Vingeindsamlingen osv. Disse data danner grundlaget for beslutninger som myndigheder, forskere og interesseorganisationer i fællesskab træffer på vegne af hele samfundet.

Kæmper videre

Danmarks Jægerforbund fortsætter naturligvis kampen for at få lov til at udsætte gråænder. Af den splittede indstilling til ministeren fremgår det, at vi har følgende ønsker til fremtidig udsætning af gråænder:

  • At fjervildt som forlader en opdrætter, skal være koblet til en ejendom og en udsætningsansvarlig. Opdrætter/sælger skal indberette solgt fjervildt med angivelse af antal solgte stykker fjervildt og journalnummer på køber

  • At ved anmeldelse af udsætning, skal der angives en udsætningsansvarlig

  • At der ved anmeldelse af udsætning skal angives en lokalitet/ejendom for udsætningen

  • At journalnummeret for anmeldelse eller registrering som udsætter skal opgives ved køb af fjervildt

  • At for at sikre at disse regler overholdes, bør kontrollen med ovennævnte forslag intensiveres.

– Udsætning af fjervildt til jagt er en del af den danske jagtkultur, som vi ikke bare lader os glide af hænde, men når det er sagt, så er vi alle sammen nødt til at følge reglerne omkring udsætning, herunder registrering af de udsatte fugle, hvis det overhovedet skal have gang på jorden i fremtiden, understreger jægerforbundets formand og overlader ordet til Lene Midtgaard, jægerforbundets specialist på området, for nærmere gennemgang af reglerne for udsætning af fjervildt:

Kursus for udsætningsansvarlige

– Sætter du fjervildt ud til jagt, så vær opmærksom på, at det af bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber fremgår af § 14, stk. 5, at ”Udsætning af flere end 100 fugle forudsætter, at den eller de ansvarlige for udsætningen har gennemgået et af Miljøstyrelsen godkendt kursus om udsætning af fuglevildt …”

Køb danske fugle

I henhold til Danmarks Jægerforbunds politiske målsætning for udsætning opfodres til, at jægere køber fjervildt, som er produceret og opvokset i Danmark.

– Det gør vi, fordi den danske bekendtgørelse om opdræt af fjervildt netop har fokus på, at fjervildt opdrættet i Danmark skal opdrættes under forhold, der udvikler fuglenes naturlige instinkter og dermed sikre dem en ukompliceret overgang til det fri i naturen efter udsætningen, forklarer Lene Midtgaard.

Indberetning af fjervildt

Uanset antallet af gråænder, agerhøns eller fasaner som udsættes i naturen, skal de indberettes til Miljøstyrelsen inden for en uge. Indberetningen sker elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside.

– Det er vigtigt, at du indberetter din udsætning. Først og fremmest fordi det, som det tidligere er nævnt, er lovpligtigt, men også fordi det er en af de aftaler, der blev indgået i forbindelse med det seneste udsætningsforlig i Vildtforvaltningsrådet, understreger Lene Midtgaard.

Sporbarhed

– Det er også et lovkrav, at du fører optegnelser over din udsætning. Det vil sige, at du på et kort markerer dine udsætningspladser. På et andet ark noterer du, hvor mange stykker fjervildt, der er udsat på hvilke udsætningspladser og på hvilke dage. Disse vigtige optegnelser skal du ikke sende til myndighederne, men selv beholde, oplyser Lene Midtgaard og tilføjer, at oplysningerne skal gemmes i to år. Det skal de, for hvis Fødevarestyrelsen en dag kommer på kontrolbesøg, vil de forlange at se dem.

– For at gøre det nemt for vores medlemmer har vi udarbejdet et forslag til optegnelser over udsætninger, som frit kan hente på vores hjemmeside, (du skal således kun finde et brugbart kort selv).

Har du spørgsmål om registrering af fugle, udsætning, sporbarhed, biotopplaner, eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Danmarks Jægerforbund. Vi er klar til at hjælpe dig videre.