Foreningsjagt

Foreningen arrangere hvert år flere jagter..

Se nyjægerjagten under nyjæger

øvrige jagter under foreningen her