Generalforsamling 2020

generalforsamling-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 20. februar 2020 – kl. 19.00

i Foreningshuset, Tolstrupvej 25, Ringsted

—————————————————————-

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning:
3a. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg. 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal:     
7a På valg er kasserer John Bollhorn 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8a På valg er Edvard Bremer Nielsen                                                                                                                                                                             
8aPå valg er Nina Nielsen                                                                                                                                                                   
89. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                                                                                                                                                   
9aPå valg er Bo Larsen                                                                                                                                                                
9aPå valg er Daniel Mærsk Andersen 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
10aPå valg er John Petersen og Jørgen Olsen som revisorer                                                                                                                                                          
10aPå valg er Torsten Svendsen og Lars Jensen som revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Der er fri adgang til generalforsamlingen , dog skal du have betalt kontingent
Inden generalforsamlingen er der spisning  kl. 18.00 – Ringsted og Omegns Jagtforening er vært. 
Tilmelding til spisningen skal ske til Nina Nielsen tlf. 23 84 60 91  – Senest den 15. februar 2020.