Category Archives: Foreningshuset

Vinderne på knæ for bukkene.

Pralemorgen 2019

Årets pralemorgen blev afviklet i strålende solskin Et sted mellem 50 og 60 personer havde fundet vej til foreningshuset, hvor de kunne beundre  bukkene på paraden, og hygge sig i hinandens selskab. I foreningshuset kunne man både købe kaffe og morgenbrød,  pølser og brød plus diverse drikkevarer, og det var der mange der benyttede sig af.

Read More

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 7. februar 2019 afholder Ringsted og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling kl. 19:00. Dagorden er iflg. vedtægterne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 3 stemmetællere. 3. Beretning: Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg.  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5.

Read More