Kontingent / medlemskab

Kontingent / Medlemskab

Som medlem af Ringsted og Omegns Jagtforening bliver du også automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund.
Danmarks Jægerforbund udgiver bladet Jæger, som udkommer 11 gange om året.
Ønsker du at blive medlem eller har du ændringer til dit medlemskab, kan du kontakte Benny Christensen på telefon 20 73 35 76 eller email. bjergvej43@gmail.com
Du har også mulighed for at indmelde dig via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Hvis du vælger denne mulighed skal du oplyse Ringsted og Omegns Jagtforenings lokalnummer: 6201. Indmeldelse sker via Danmarks Jægerforbund

Medlemskategorier:

Ordinært medlem:
Medlemmer over 25 år (Med bladet Jæger)
(Fra og med det år hvor man fylder 26 år)
Pris i 2019: Kr. 928,00 pr. år

Juniormedlem:
Medlemmer mellem 0 og 15 år.
Et juniormedlem overføres automatisk som ungdomsmedlem i det år, vedkommende fylder 16 år.
Pris i 2019: Kr. 132,00 pr. år

Ungdomsmedlem:
Medlemmer mellem 16 og 25 år (Med bladet Jæger)
Et ungdomsmedlem overføres automatisk som ordinært medlem i det år, vedkommende fylder 26 år.
Pris i 2019: Kr. 530,00 pr. år

Seniormedlem:
Medlemmer der er født før 1949 (Med bladet Jæger)
Pris i 2019: Kr. 608,00 pr. år

Husstandsmedlem:
Til medlemskabet skal der være et ordinært medlem eller seniormedlem med samme adresse – (Uden bladet Jæger)
Pris i 2019: kr. 550,00 pr. år

Ekstraordinært medlem:
Medlem af mere end én jagtforening. Ordinært medlemsnummer skal oplyses – (Uden bladet Jæger)
Pris i 2019: kr. 232,00 pr. år

Støttemedlem u/jagttegn:
Kan kun tegnes af ikke-jægere (Uden bladet jæger)
Pris i 2019: kr. 203,00

Kursist:
Ved jagttegnskursus kan man tilmeldes som kursist.
Pris i 2018: kr. 0,00 – første år